Pensum/læringskrav

Kunnskapssyn

Bjørnsrud, H. : Skoleutvikling - tre reformer for en lærende skole, 2009. Gyldendal. Akademisk . Kap. 6-10. (100 sider)

 

Om lærerrollen, lærerprofesjonalitet m.v. (klassiske og nyere tekster)

Dale, Erling Lars: Utdanning med pedagogisk profesjonalitet, 1999. Oslo: AdNotam Gyldendal. Del II. (80 s.) NB: Utsolgt fra forlaget. Anbefalt erstatningslitteratur: Dale, Erling Lars: Pædagogik og professionalitet. 1998. København: Forlaget Klimt (serien: Pædagogik til tiden). Del II (80 sider) . Elektronisk tilgjengelig her

 

Hargreaves, Andy: Lærerarbeid og skolekultur. Læreryrkets forandring i en postmoderne tidsalder, 1996. Oslo: AdNotam Gyldendal. Kap. 1–-4 og 8–-11. (Ca. 200 sider)

 

Stenhouse, Lawrence: An Introduction to Curriculum Research and Development, 1975. London: Heinemann. Kap. 1, 6, 7, 9 og 10. (70 sider)

 

Problembasert læring (PBL)

Pettersen, Roar C.: Kvalitetslæring i høgere utdanning. Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk, 2005. Universitetsforlaget. s. 87 – 181 (kap. 5 – 8). (95 sider).

 

Interaksjon i klasserommet/klasseromsprosesser

Ogden, T: Kvalitetsskolen, 2004. Oslo, Gyldendal akademisk forlag. kap 3,5,7.

 

Øzerk, Kamil: Et sampedagogisk perspektiv på skolefaglig læring., 2004. Universitetsforlaget, Oslo.. I: Solstad, Karl J. & Engen, Thor O. (red): En likeverdig skole for alle? Om likeverd og mangfold i grunnskolen. s. 236-259. (23 sider)

 

Evaluering

Lysne, Anders: Karakterer og kompetanse: Stridstema i norsk skolehistorie. Bind 1. Utviklingen fram til 1970-årene., 1999. AVA forlag. Haslum. kap 1,2,3,20,21. (61sider) Elektronisk tilgjengelig her

 

Yrkesetikk

Olweus, Dan: Mobbing i skolen. Hva vi vet og hva vi kan gjøre., 1992. Gyldendal Akademisk, Oslo.. s. 17-56 (del 1) og s. 95-99 (del 4). (45 sider) Elektronisk tilgjengelig her

 

Sundli, Liv & Ohnstad, Frøydis O.: Læreres profesjonskunnskap, 2003. Abstrakt forlag. ISBN: 82-7935-049-7. Kap 4. (35 sider)

 

 

Til sammen ca. 684 sider

Antall studenter: 50

 


Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.


 

Oppdatert november 2013

Publisert 6. nov. 2013 14:29 - Sist endret 14. mars 2014 10:17