Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. april

Eksamensordning

Oppgave og gruppeoppgave.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Sensur er utsatt en uke enn vanlig sensurfrist. Ny sensurfrist for resultat er 04.06.2018

Gruppeoppgave

Utlevering av oppgaven: 5. februar kl. 09:00

Innleveringsfrist: 7. mai kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Individuell oppgave

Utlevering av oppgaven: 5. februar kl. 09:00

Innleveringsfrist: 7. mai kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

OBL - Arbeidskrav

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 21:59