Informasjon om arbeidskrav og studiekrav

Arbeidskrav

Studentene skal i basisgrupper forberede og gi en muntlig presentasjon av en gitt oppgave/case. Se timeplanen på semestersiden for tidspunkt for utlevering og framlegg av case, for hver basisgruppe.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent før studiekrav 1 og 2 kan leveres.

 

Studiekrav

Studiekrav 1: Skriftlig gruppeoppgave. Oppgaveteksten blir utdelt på forelesning uke 4, og basisgruppene etablert. Obligatorisk frammøte denne dagen. Det vil bli gitt veiledning på oppgaven fram til endelig innleveringsfrist (se under).

Studiekrav 2: Skriftlig individuell oppgave. Oppgaveteksten blir utdelt på første ordinære undervisning, uke 2. Det vil bli gitt veiledning på oppgaven fram til endelig innleveringsfrist (se under).

 

Innlevering av studiekrav

Innleveringsfrist for både studiekrav 1 og 2 er 7. mai 2018 kl. 13:00.

Begge studiekravene skal lastes opp i Inspera i pdf-format innen innleveringsfristen.

Studiekrav 1 lastes opp av et av medlemmene i gruppen på vegne av gruppen. 

Publisert 10. nov. 2017 13:49 - Sist endret 10. nov. 2017 13:49