Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
10.02.2009Anne Cathrine Thurmann-Moe  Auditorium 2 Helga Engs hus  Tospråklig utvikling.  Ressurser/ litteratur: Øzerk: Tospråklighet i barndommen og Et tospråklighets-perspektiv. Engen, Solstad:kap.9 og 10, Bråten.

Praktiske opplysninger, frister og studiekrav. Presentasjon av undervisningsopplegg og pensum. Arbeidskravsoppgaver leveres ut.

Det er obligatorisk frammøte til første ordinære undervisning! Du mister plassen dersom du ikke møter. 

17.02.2009Anne Cathrine Thurmann-Moe   Auditorium 2 Helga Engs hus   Utdanning av minoriteter, tilpasset opplæring, historikk.  Sand: Kap.1. Etniske minoriteter i det norske samfunnet, Bakken , 2007

Engen og Solstad: kap. 13

Øzerk: Likhetsbegrepets ped. sosiologiske aspekter 

24.02.2009Anne-Berit Hagen  Auditorium 2 Helga Engs hus  2 språklig oppvekst og utdanning. Minoriteter, etniske grupper og kultur. Sosialiseringsteori- identitet og etnisitet. Urbefolkning og rettigheter.   Kap. 2. i Sand, Øzerk kap. 5 i Sand, Eklund, Hoem, Aasen, Oskal. 
03.03.2009Anne-Berit Hagen   Seminarrom U31 Helga Engs hus   Utdannings- og kunnskapssosiologiske teorier og perspektiver. Reproduksjon - sosial mobilitet .  Bakken, Giddens, Beck om Bernstein, Bourdieu, Engen og Solstad kap. 12 
17.03.2009Anne-Berit Hagen og Anne Cathrine Thurmann-Moe  Auditorium 2 Helga Engs hus  Gjennomgang og drøfting av sentrale teorier og emner og fra pensum    
Publisert 2. des. 2008 13:20 - Sist endret 2. des. 2008 17:12