Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
05.02.2010Fred carlo Andersen  Auditorium 2, Helga Engs hus   Samisk skole. Opplæring og globalisering   Solstad og Engen, 2004 kap. 9 og 10. Banks, 2008.

Praktiske opplysninger, frister og studiekrav. Presentasjon av undervisningsopplegg og pensum. Arbeidskravsoppgaver leveres ut.

Det er obligatorisk frammøte til første ordinære undervisning! Du mister plassen dersom du ikke møter.  

12.02.2010Fred Carlo Andersen  Auditorium 2, Helga Engs hus   Utdanning av minoriteter, tilpasset opplæring, historikk.   Bakken, 2007 Engen og Solstad, 2004 kap. 13

Øzerk, 1993. St.meld. nr. 16 (2006–2007)  

19.02.2010Fred carlo Andersen   Auditorium 2, Helga Engs hus   Utdanning av minoriteter, tilpasset opplæring, historikk forts.   Bakken, 2007 Engen og Solstad, 2004 kap. 13 Øzerk, 1993. St.meld. nr. 16 (2006–2007) 
26.02.2010Fred Carlo Andersen  Auditorium 2, Helga Engs hus   Fordommer og rasisme  Øzerk, 1997. Børhaug, 2007. St.meld. nr. 49 (2003-2004) 
05.03.2010Fred Carlo Andersen  Auditorium 2, Helga Engs hus   2 språklig oppvekst og utdanning. Minoriteter, etniske grupper og kultur. Sosialiseringsteori- identitet og etnisitet. Urbefolkning og rettigheter.   Oskal, 1999. Øzerk, 2008. Eklund, 2000 Aasen, 2003. St. meld. nr. 15 (2000-2001) Østberg, 2001. 
12.03.2010Fred Carlo Andersen   Auditorium 2, Helga Engs hus   Utdannings- og kunnskapssosiologiske teorier og perspektiver. Reproduksjon - sosial mobilitet   Bakken, 2003, Giddens, 1997. Beck, 2007. Broady og Palme, 1989. Engen og Solstad, 2004 kap. 12 Lauglo, 2004. 
19.03.2010Fred Carlo Andersen   Auditorium 2, Helga Engs hus   Utdannings- og kunnskapssosiologiske teorier og perspektiver. Reproduksjon - sosial mobilitet forts  Bakken, 2003, Giddens, 1997. Beck, 2007. Broady og Palme, 1989. Engen og Solstad, 2004 kap. 12 Lauglo, 2004. 
26.03.2010Fred Carlo Andersen   Auditorium 2, Helga Engs hus   Gjennomgang og drøfting av sentrale teorier og emner og fra pensum    
Publisert 14. des. 2009 17:06 - Sist endret 14. des. 2009 17:34