Beskjeder

Publisert 16. des. 2010 11:30

Første runde i undervisningsopptaket for våren 2011 er avslutta. Resultatet av opptaket er kunngjort i StudentWeb. Dette emnet har fortsatt ledige plassar. Det vert opna for 2. opptaksrunde 4. januar. Då er det direkte opptak ("først til mølla"). Ved stort fråfall og ledige plassar, kan emnet bli opna for enkeltemnestudentar.

Publisert 10. nov. 2010 17:26

Til studentar med opptak til PED2310 våren 2011: Det er obligatorisk oppmøte til første ordinære undervisning. Den som ikkje møter mistar plassen sin på emnet.