Til studentar med opptak til …

Til studentar med opptak til PED2310 våren 2011: Det er obligatorisk oppmøte til første ordinære undervisning. Den som ikkje møter mistar plassen sin på emnet.

Publisert 10. nov. 2010 17:26 - Sist endret 16. des. 2010 11:31