Arbeidskrav V2011

Arbeidskravet (oppgåvene) blir utdelt på 2. forelesning, 15. februar.

Innleveringsfrist: Tirsdag 12. april kl. 23:59 i Fronter. Arbeidskravet skal vere på 3-5 sider.

Arbeidskravet må vere fullført og godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Publisert 2. des. 2010 10:45