Informasjon om arbeidskrav

Arbeidskrav:

2 OPPGAVER SOM INNLEVERES  

1. En oppgave som arbeides med i gruppe på 3-5 studenter.

2. Ett refleksjonsnotat på bakgrunn av deltakelse i gruppearbeid.

Alle arbeidskrav må være fullført og godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

 

INNLEVERINGSFRIST: INNEN 02 APRIL 2013 KL 14.00 i FRONTER

  • Begge oppgavene lastes opp av gruppeleder i fronterrommet. Gruppeleder er den som står øverst på gruppeoversikten. Hver enkelt student må laste opp en egen obligatorisk erklæring.
  • Gruppene blir presentert på 2. forelesning ( 21 januar) og legges ut på fronter.

 

Oppgave 1:

  • Drøft hvordan skolen i et flerkulturelt samfunn kan styrke både majoritetselever og minoritetselever i deres identitetsarbeid. 

                Oppgaven har en ramme på 3-5 A4 sider (12 pkt. , linjeavstand 1,5).

Oppgave 2:

  • Refleksjonsnotat over gruppas læring knyttet til oppgave 1. For eksempel: Hvordan har dere jobbet for å komme fram til felles problemstillinger og andre avgjørelser om arbeidet?

                Oppgaven har en ramme på 1 A4 side (12 pkt, linjeavstand 1,5).

 

VURDERINGSFORM: GODKJENT / IKKE GODKJENT

 

Publisert 26. nov. 2012 15:05 - Sist endret 5. mars 2013 12:05