Beskjeder

Publisert 16. mai 2014 10:24

Du finner ditt resultat i StudentWeb.

God sommer!

Publisert 27. mars 2014 13:25

Se ditt resultat i StudentWeb. Studenter med godkjent arbeidskrav, vil få tildelt kandidatnummer i emnet etter at trekkfristen er utløpt.

Publisert 6. mars 2014 14:44

Studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk kan nå melde seg på kurs med Karrieresenteret om:

  • Jobbmuligheter med utdanningen din
  • Hvordan finne fram til relevante deltids- og sommerjobber
  • Hvordan du kan styrke dine jobbmuligheter i studietiden - selv om du ikke vet hva slags jobb du vil ha ennå

Informasjon om tid, sted og påmeldingsskjema finner du her.

Publisert 28. feb. 2014 14:55

Se detaljert informasjon om digital eksamen på semestersiden under "Eksamensressurser".

Publisert 18. feb. 2014 13:46

Det vil bli arrangert digital eksamen for dette emnet våren 2014. UV-fakultetet vil om kort tid komme med detaljert informasjon.

Publisert 11. nov. 2013 14:07

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. De som ikke møter mister plassen sin på emnet. Studenter som blir syke eller på annen måte er forhindret fra å møte første gang, må ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed til administrasjonen. (se kontaktinformasjon nederst på semestersiden).