Informasjon om arbeidskrav

Arbeidskrav:

Arbeidskrav for VÅR 2014 leveres i grupper på maks 6 studenter (2 krav).

1) En gruppe-presentasjon av selvvalgt tema/selvvalgt form med referanse til pensum.

2) innlevering av presentasjonen i form av for eksempel notater/film/sangtekst/pp/ osv.

 

Gruppene konstituerer seg på første undervisningsdag 13.01.2014.

 

Følgende frister gjelder for VÅR 2014:

Innlevering av arbeidskrav 1 skjer i gruppepresentasjonen 17.02.2014 eller 24.02.2014.

Innlevering av arbeidskrav 2 skjer umiddelbart etter gruppepresentasjonen i Fronter-mappen

ARBEIDSKRAV eller fysisk til faglærer. Alle arbeidskrav må være innlevert innen 03.03.2014.

Hver enkelt student må laste opp en egen obligatorisk erklæring.

Publisert 26. nov. 2013 11:47