Arbeidskrav i PED2310 våren 2015

Arbeidskrav leveres i grupper på maks 6 studenter (2 krav).

1) En gruppepresentasjon av selvvalgt tema/selvvalgt form med referanse til pensum.

2) Innlevering av presentasjonen i form av for eksempel notater/film/sangtekst/pp/ osv.

 

Gruppene blir etablerte første undervisningsdag. Det er obligatorisk oppmøte denne dagen.

 

Følgende frister gjelder for våren 2015:

Innlevering av arbeidskrav 1 skjer i gruppepresentasjonen 16. februar eller 23. februar.

Innlevering av arbeidskrav 2 skjer umiddelbart etter gruppepresentasjonen i Fronter-mappen

ARBEIDSKRAV, eller fysisk til faglærer. Alle arbeidskrav må være innlevert innen 2. mars 2015.

Hver enkelt student må laste opp en egen obligatorisk erklæring i innleveringsmappen i Fronter.

Publisert 21. nov. 2014 15:09