Periodisk sluttevaluering av emne PED2310

Med jevne mellomrom vil studenter bli bedt om å gi instituttet tilbakemeldinger på emner. Slike evalueringer inngår i UiO sitt systematiske arbeid for å ivareta god praksis og å gjøre studiene enda bedre - for deg og for fremtidige studenter. Dette semesteret skal emnet PED2310 evalueres. Vi oppfordrer sterkt til at du setter av tid til dette! Evalueringen gjøres gjerne ved endt semester, eller når emnet nærmer seg eksamen - eller rett etter eksamen. Det er opp til emneansvarlig(e) å velge form på evalueringen og du vil få nærmere beskjed fra den/de ansvarlige. Godt semester!

Om du ønsker å lese mer om kvalitetsarbeidet til UiO så klikk deg inn her: http://www.uio.no/studier/om/kvalitet/

Publisert 28. jan. 2016 15:42