Arbeidskrav i PED2310 våren 2016

Arbeidskrav leveres i grupper på maks 6 studenter (2 krav).

1) En gruppepresentasjon av selvvalgt tema/selvvalgt form med referanse til pensum.

2) Innlevering av presentasjonen i form av for eksempel notater/film/sangtekst/pp/ osv.

 

Gruppene blir etablerte første undervisningsdag. Det er obligatorisk oppmøte denne dagen.

 

Følgende frister gjelder for våren 2016:

Innlevering av arbeidskrav 1 skjer i gruppepresentasjonen 15. februar eller 29. februar.

Innlevering av arbeidskrav 2 skjer umiddelbart etter gruppepresentasjonen i Fronter-mappen

ARBEIDSKRAV, eller fysisk til faglærer. Alle arbeidskrav må være innlevert innen 7. mars 2016.

 

Publisert 19. okt. 2015 10:42 - Sist endret 1. feb. 2016 09:31