Beskjeder

Publisert 17. des. 2008 14:39

Undervisningsopptaket for våren 2009

(første opptaksrunde)er avsluttet. Dette emnet har IKKE ledige plasser og det er venteliste til emnet. Det vil derfor IKKE bli anledning til å søke på emnet i 2. opptaksrunde.

Publisert 26. nov. 2008 18:38
Publisert 24. nov. 2008 15:18

Det finnes et restopplag av kompendier til dette emnet (merket PED1450)som kan kjøpes i kopiutsalget på Akademika.Det vil ikke bli trykket nye kompendier.