Det finnes et restopplag av …

Det finnes et restopplag av kompendier til dette emnet (merket PED1450)som kan kjøpes i kopiutsalget på Akademika.Det vil ikke bli trykket nye kompendier.

Publisert 24. nov. 2008 15:18 - Sist endret 17. des. 2008 14:41