PED2450 Barne- og ungdomskunnskap
Våren 2009

 

 

Arbeidskrav: Gruppepresentasjoner av case ukene 11, 12 og eventuelt 13.

 

Studiekrav: Innlevering av oppgave med frist 17. april (kl. 23.59).

 

Innleveringer gjøres i Fronter. Oppgaven leveres på navn. Du må også levere obligatorisk erklæring.