Pensum/læringskrav

Universitetet i Oslo

Pedagogisk forskningsinstitutt

BACHELOR I PEDAGOGIKK

STUDIEÅRET 2010

Oppdatert november 2009

Nyttig informasjon om studielitteratur

Bjurstöm, Erling (2005): Ungdomskultur [stil och smak]. Borea Bokforlag. Umeå. Kapittel 1 og 2 (side 21 – 70).

Buckingham, David (2000): After the death of childhood. Growing up in the age of electronic media. Cambridge, Polity press. (side20-41).

Erstad, Ola: Mestring og dømmekraft i informasjonssamfunnet. I Soilikki Vettenranta (red.): Mediedanning og mediepedagogikk. Gyldendal Akademisk, Oslo 2007: 197-219.

Frønes, Ivar (2003): Moderne barndom. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.

Imsen, Gunn (2000): Perspektiver på kjønn og likestilling. I Gunn Imsen (Eds.), Kjønn og likestilling i grunnskolen. Oslo: Gyldendal akademisk. (side 11-27).

Krange, Olve & Øia, Tormod (2005): Den nye moderniteten. Ungdom, individualisering, identitet og mening. Cappelen. Oslo.

Lesko, Nancy (1996): Past, present and future conceptions of adolescence. Educational Theory, 46(4), 453-472. Elektronisk via X-port. Gratis hvis du er logget inn på UiO eller via VPN.

Sandberg, Sveinung (2005): Stereotypiens dilemma. Iscenesettelser av etnisitet på ”gata”. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 2/2005, 27-46. Elektronisk fra ungdomsforskning.no

Stafseng, Ola (2002): Pedagogikkens ungdomsproblem – ungdommens pedagogikkproblem. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 4/2002: (side 339-354). Elektronisk via X-port. Gratis hvis du er logget inn på UiO eller via VPN.

Tingstad, Vebjørg (2006): Barndom under lupen – å vokse opp i en foranderlig mediekultur. Oslo, Cappelen akademisk forlag. Kapittel 1-6.

Østberg, Sissel (2003): Norwegian- Pakistani adolescents. Negotiating religion, gender, ethnicity and social boundaries. YOUNG, 11 (2), 161-181. Elektronisk via X-port. Gratis hvis du er logget inn på UiO eller via VPN.

Østerud, Svein : Krever medieutviklingen en ny dannelsestenkning? , 2007. I Soilikki Vettenranta (red.) Mediedanning og mediepedagogikk. Oslo: Gyldendal Akademisk (side 34-61).

Totalt 760 sider

Antall studenter: 30

Publisert 13. okt. 2009 16:24 - Sist endret 26. jan. 2010 00:35