Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.01.2010Kenneth Silseth og Elin Borg   Seminarrom 234, Helga Engs hus   Introduksjon til emnet og plan for undervisning   Bekjentgjøring av studiekrav og arbeidskrav, frister for innlevering og organisering. Begynne organiseringen av grupper for utførelse av arbeidskrav.

Det er obligatorisk frammøte til første ordinære undervisning! Du mister plassen dersom du ikke møter.  

27.01.2010Elin Borg   Seminarrom 234, Helga Engs hus   Ungdomskultur og ungdomsforskning   Relevant litteratur; Bjurstrøm (2005), Lesko (1996), Sandberg (2005), Stafseng (2002)  
03.02.2010Kenneth Silseth og Elin Borg   Seminarrom 234, Helga Engs hus   Moderne barndom   Innledning ved professor i sosiologi Ivar Frønes. Diskusjon. Relevant litteratur; Frønes (2003).

NB: Tidspunktet for forelesningen vil være fra kl. 16.15-18.00 

10.02.2010Kenneth Silseth   Seminarrom 234, Helga Engs hus   Når mediene flytter barndommens grenser   Relevant litteratur; Buckingham (2000), Tingstad (2006)  
17.02.2010Elin Borg   Seminarrom 234, Helga Engs hus   Ungdom i det nymoderne   Relevant litteratur; Imsen (2000), Krange & Oia (2005), Østberg (2003)  
24.02.2010Kenneth Silseth   Seminarrom 234, Helga Engs hus   Å leke seg til dannelse i mediesamfunnet   Relevant litteratur; Erstad (2007), Tingstad (2006), Østerud (2007)  
03.03.2010Kenneth Silseth og Elin Borg   Seminarrom 234, Helga Engs hus   Workshop   Arbeid med gruppepresentasjoner av case (arbeidskrav)  
10.03.2010Kenneth Silseth og Elin Borg   Seminarrom 234, Helga Engs hus   Gruppepresentasjoner av case    
17.03.2010Kenneth Silseth og Elin Borg   Seminarrom 234, Helga Engs hus   Gruppepresentasjoner av case    
24.03.2010Kenneth Silseth og Elin Borg   Seminarrom 234, Helga Engs hus  Oppsummering og evaluering   Eventuelle gruppepresentasjoner av case. Generell og spesifikk veiledning i forhold til semesteroppgaven. Det er mulig å sende inn spørsmål/ ønske om temafokus på forhånd  
Publisert 16. des. 2009 16:30 - Sist endret 20. jan. 2010 14:59