Semesterside for PED2450 - Vår 2011

Framsidemal for studiekravoppgåve/heimeeksamen ved PFI finn du på denne sida under "Ressurser".

29. mars 2011 19:19

Første runde i undervisningsopptaket for våren 2011 er avslutta. Resultatet av opptaket er kunngjort i StudentWeb. Dette emnet har fortsatt ledige plassar. Det vert opna for 2. opptaksrunde 4. januar. Då er det direkte opptak ("først til mølla"). Ved stort fråfall og ledige plassar, kan emnet bli opna for enkeltemnestudentar.

17. des. 2010 11:58

MERK: Det er obligatorisk oppmøte til første ordinære undervisning i emnet. Du mister plassen dersom du ikkje møter.

19. nov. 2010 15:37