Beskjeder

Publisert 29. mars 2011 19:19

Framsidemal for studiekravoppgåve/heimeeksamen ved PFI finn du på denne sida under "Ressurser".

Publisert 17. des. 2010 11:58

Første runde i undervisningsopptaket for våren 2011 er avslutta. Resultatet av opptaket er kunngjort i StudentWeb. Dette emnet har fortsatt ledige plassar. Det vert opna for 2. opptaksrunde 4. januar. Då er det direkte opptak ("først til mølla"). Ved stort fråfall og ledige plassar, kan emnet bli opna for enkeltemnestudentar.

Publisert 19. nov. 2010 15:37

MERK: Det er obligatorisk oppmøte til første ordinære undervisning i emnet. Du mister plassen dersom du ikkje møter.