Arbeids- og studiekrav V2011

Arbeidskrav

Gruppepresentasjon av case 21. og 28. mars, og eventuelt 4. april. Sjå ellers informasjon om arbeidskrav på emnesida.

 

 

Studiekrav

Skriftleg eksamensoppgåve, individuell (ca. 8 sider) eller i gruppe (ca. 12-15 sider), over sjølvvald tema.

Første utkast leverast til veiledning 1. april innan kl. 14:00 i Fronter. Veiledning innan 8. april kl. 24:00.

 

Endeleg innleveringsfrist 26. april 2011 kl. 14:00. Oppgåva skal leverast på papir, i 2 eksemplar, i opningstida til ekspedisjonen ved PFI;  kl. 09:00-11:00 og 12:00-14:00. PFI har ekspedisjon i 5. etg. i Helga Engs hus.

 

Alternativt kan oppgåva sendast i posten. Konvolutten må då vere tydeleg poststempla innan fristen, og korrekt adressert: Pedagogisk forskningsinstitutt v/ Synnøve T. Hide, Postboks 1092 Blindern, 0317 Oslo.

 

Saman med oppgåva skal det leverast obligatorisk erklæring. Ved innlevering skal kandidaten også signere på innleveringsliste i ekspedisjonen.

MERK: Eksamensoppgåva skal kun merkast med kandidatnummer (ikkje namn eller studentnummer). Kandidatnummeret blir publisert i StudentWeb seinast ei veke før innleveringsfristen.

Mal for framside på eksamensoppgåver ved PFI vil bli lagt ut på Fronter. Formelle krav til skriftlege oppgåver ved PFI finn du her.

 

Publisert 29. nov. 2010 15:29 - Sist endret 27. jan. 2011 09:58