Arbeids- og studiekrav våren 2013

Arbeidskrav:

Studentene skal i grupper jobbe med relevante problemstillinger knyttet til studielitteraturen. Gruppene skal legge fram sitt arbeid og lede en faglig diskusjon i plenum.

En nærmere orientering om dette gis i undervisningen.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent før studiekravet kan innleveres for sensur.

Arbeidskrav og studiekrav må gjennomføres i samme semester.

 

Studiekrav:

1. En oppgave over selvvalgt tema, skrevet individuelt (ca 8 sider) eller i gruppe (ca 12-15 sider).

Frist for endelig innlevering av studiekravet: mandag 22. april 2013 kl. 14.00.

 

Innlevering av studiekrav:

Oppgaven skal lastes opp i fronter innen innleveringsfristen 22. april 2013 kl. 14.00. Sammen med oppgaven skal det leveres obligatorisk erklæring. Den obligatoriske erklæringen vil være kandidatens elektroniske signatur.

Merk: Eksamensoppgaven skal kun merkes med kandidatnummer (ikke navn eller studentnummer). Kandidatnummeret blir publisert i StudentWeb senest en uke før innleveringsfristen.

Se forsidemal for hjemmeeksamen her. Formelle krav til skriftlige oppgaver ved PFI finner du her.  

GRUPPEINNLEVERING: For deg som skriver oppgaven i gruppe gjelder følgende:

Det er bare ett gruppemedlem som skal laste opp oppgaven i Fronter, på vegne av gruppa. Gruppa må selv bestemme hvem som har ansvaret for å laste opp oppgaven. Gruppa har selv ansvar for å sikre at korrekt versjon av oppgaven blir lastet opp, og at dette skjer innen innleveringsfristen.

Merk: Kandidatnummeret til samtlige gruppemedlemmer må fremgå på oppgavens forside. Gruppemedlemmene som ikke skal laste opp oppgaven, må i stedet laste opp dette dokumentet i mappa for innlevering av studiekrav, innen innleveringsfristen. I dokumentet må kandidatnummeret til den som leverer på vegne av gruppa fylles ut. I tillegg må obligatorisk erklæring lastes opp som normalt, i korrekt mappe.

Publisert 26. nov. 2012 15:07 - Sist endret 11. apr. 2013 14:28