Pensum/læringskrav

Universitetet i Oslo

Pedagogisk forskningsinstitutt

BACHELOR I PEDAGOGIKK

STUDIEÅRET 2013

Oppdatert november 2012

Nyttig informasjon om studielitteratur

Erstad, Ola (2007): "Mestring og dømmekraft i informasjonssamfunnet." I Soilikki Vettenranta (red.): Mediedanning og mediepedagogikk. Oslo: Gyldendal Akademisk, side 197-219 (22 sider).

Frønes, Ivar (2003): Moderne barndom. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag (150 sider).

Krange, Olve & Tormod Øia (2005): Den nye moderniteten. Ungdom, individualisering, identitet og mening. Oslo: Cappelen. Side 11-253 (242 sider).

Lesko, Nancy (1996): "Past, present and future conceptions of adolesence". I: Educational Theory. 46(4), side 453-472 (19 sider). Elektronisk via X-port. . Gratis hvis du er logget inn på UiO eller via VPN.

Nielsen, Harriet Bjerrum & Monica Rudberg (2006): Moderne jenter. Oslo: Universitetsforlaget. Side 153-256 (103 s.).

Nielsen, Harriet Bjerrum (2009): "New boys? A Nordic Perspective". I: Budde, Jürgen & Mammes, Ingelore (eds) Jungenforshung empirisch (13 sider).

Phoenix, Ann & Stephen Frosh (2001): "Positioned by 'hegemonic masculinities'. A study of London boys' narratives of identity". I: Australian Psychologist, Vol. 36, 1, side 27-34 (7 sider).

Prieur Annick (2002): "Frihet til å forme seg selv?" I : Køn & Kultur, Kontur nr.6. side 4-11 (8 sider)

Sandberg, Sveinung (2005): "Stereotypiens dilemma. Iscenesettelser av etnisitet på "gata"". I: Tidsskrift for Ungdomsforskning, 2/2005, side 27-46 (19 sider). Elektronisk fra ungdomsforskning.no

Stafseng, Ola (2002): "Pedagogikkens ungdomsproblem - ungdommens pedagogikkproblem". I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 4/2002, side 339-354 (15 sider). Elektronisk via X-port .Gratis hvis du er logget inn på UiO eller via VPN.

Tingstad, Vebjørn (2006): Barndom under lupen - å vokse opp i en foranderlig mediekultur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel 1-6 (134 sider).

Østberg, Sissel (2003): "Norwegian-Pakistani adolescents. Negotiating religion, gender, ethnicity and social boundaries". I: Young, 11(2), side 161-181 (20 sider). Elektronisk via X-port . Gratis hvis du er logget inn på UiO eller via VPN.

Tilsammen 752 sider.

Antall studenter: 30

Publisert 3. okt. 2012 15:42 - Sist endret 6. feb. 2013 13:14