Arbeids- og studiekrav i PED2450 våren 2015

Arbeidskrav

Studentene skal i grupper jobbe med relevante problemstillinger knyttet til studielitteraturen. Gruppene skal presentere sitt arbeid og lede en faglig diskusjon i plenum. Se timeplanen for oversikt over hvilke dager som er satt av til gruppepresentasjoner.

En nærmere orientering om arbeidskravet gis i undervisningen.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent før studiekravet kan innleveres for sensur.

 

Studiekrav

En oppgave skrevet individuelt (ca 8 sider) eller i gruppe (ca 12-15 sider).

En nærmere orientering om studiekravet gis i undervisningen.

Presisering av formelle krav til oppgaven (oppdatert 21.04.15)

Oppgaven skal være 8 sider +/- 10% med 1,5 linjeavstand, 12 punkts skrift Times New Roman og marg 2,5 cm (standard). Sideantallet er eksklusiv forside og litteraturliste.

Oppgaven SKAL inneholde sidetall, og det er en stor fordel om kandidatnummeret inngår i enten bunntekst eller topptekst slik at det er tydelig hvilke sider som tilhører hvilken oppgave. Forsiden skal inneholde tittel på oppgaven, kandidatnummer, kurs, semester og år.

Se semestersiden under "Eksamensressurser" for lenke til forsidemal for studiekrav/oppgave, samt generelle retningslinjer for skriftlige oppgaver.

Frist for endelig innlevering av studiekravet: 28. april 2015 kl. 13.00 i Fronter.

 

Innlevering av studiekrav

Oppgaven skal lastes opp i Fronter innen innleveringsfristen. Sammen med oppgaven skal det leveres obligatorisk erklæring. Opplasting av den obligatoriske erklæringen vil fungere som kandidatens elektroniske signatur.

Oppgavens forside og navnet på filen som lastes opp skal merkes med kandidatnummer (ikke navn eller studentnummer). Kandidatnummeret blir publisert i StudentWeb senest en uke før innleveringsfristen.

 

Gruppeinnlevering

For oppgaver som skrives av en gruppe gjelder følgende:

Det er bare ett gruppemedlem som skal laste opp oppgaven i Fronter, på vegne av gruppa. Gruppa må selv bestemme hvem som har ansvaret for å laste opp oppgaven. Gruppa har selv ansvar for å sikre at korrekt versjon av oppgaven blir lastet opp, og at dette skjer innen innleveringsfristen.

Merk: Kandidatnummeret til samtlige gruppemedlemmer må fremgå på oppgavens forside. Gruppemedlemmene som ikke skal laste opp oppgaven, må i stedet laste opp dette dokumentet i mappa for innlevering av studiekrav, innen innleveringsfristen. I dokumentet må kandidatnummeret til den som leverer på vegne av gruppa fylles ut. I tillegg må obligatorisk erklæring lastes opp som normalt, i korrekt mappe.

Publisert 24. nov. 2014 15:21 - Sist endret 21. apr. 2015 15:19