Pensum/læringskrav

Pensum/læringskrav

Erstad, Ola (2007): "Mestring og dømmekraft i informasjonssamfunnet." I Soilikki Vettenranta (red.): Mediedanning og mediepedagogikk. Oslo: Gyldendal Akademisk, side 197-219 (22 sider)

 

Frønes, Ivar (2011): Moderne barndom. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag (150 sider)

 

Illeris, Knud; Katznelson, Noemi; Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Simonsen, Birgitte. (2009). Ungdomsliv: mellem individualisering og standardisering.  Kapittel 1 og 2. S 23-55. Frederiksberg : Samfundslitteratur (32 sider)

 

Krange, Olve & Tormod Øia (2005): Den nye moderniteten. Ungdom, individualisering, identitet og mening. Oslo: Cappelen. Side 11-253 (242 sider)

 

Nielsen, Harriet Bjerrum & Monica Rudberg (2006): Moderne jenter. Oslo: Universitetsforlaget. Side 153-256 (103 s.) Tilgjengelig som E-bok her

 

Nielsen, Harriet Bjerrum (2009): "New boys? A Nordic Perspective". I: Budde, Jürgen & Mammes, Ingelore (eds) Jungenforshung empirisch (13 sider)

 

Sandberg, Sveinung (2005): "Stereotypiens dilemma. Iscenesettelser av etnisitet på "gata"". I: Tidsskrift for Ungdomsforskning, 2/2005, side 27-46 (19 sider). Elektronisk tilgjengelig her

 

Silseth, K., Vasbø, K & Erstad, O. (2012): Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom. I T.E. Hauge & A. Lund (red.) Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen (s. 156-178). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (22 sider)

 

Tingstad, Vebjørn (2006): Barndom under lupen - å vokse opp i en foranderlig mediekultur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel 1-6 (134 sider)

 

Østberg, Sissel (2003): "Norwegian-Pakistani adolescents. Negotiating religion, gender, ethnicity and social boundaries". I: Young, 11(2), side 161-181 (20 sider). Elektronisk via X-port . Gratis hvis du er logget inn på UiO eller via VPN

 

 

Tilsammen 750 sider.

Antall studenter: 30

 

 


Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.


 

Oppdatert november 2014

Publisert 12. nov. 2014 16:25 - Sist endret 14. nov. 2014 15:21