Avlyst undervisning torsdag 2.mars

Dessverre må undervisningen avlyses. Det er ikke avklart om det vil bli satt opp ekstra undervisningsganger for å dekke forelesningstemaene på et senere tidspunkt i semesteret. Så snart det er avklart blir det lagt ut informasjon i timeplanen.

Publisert 27. feb. 2017 09:57 - Sist endret 27. feb. 2017 10:04