Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. april

Eksamensordning

Oppgave.

Utlevering av oppgaven: 26. januar kl. 12:00

Innleveringsfrist: 3. mai kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Studiekravet er en oppgave over selvvalgt tema.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. okt. 2022 18:24