Arbeids- og studiekrav i PED2450 våren 2017

Arbeidskrav

Studentene skal i grupper jobbe med relevante problemstillinger knyttet til studielitteraturen. Gruppene skal presentere sitt arbeid og lede en faglig diskusjon i plenum. Se timeplanen for oversikt over hvilke dager som er satt av til gruppepresentasjoner.

En nærmere orientering om arbeidskravet gis i undervisningen.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent før studiekravet kan innleveres for sensur.

 

Studiekrav

En oppgave over selvvalgt tema skrevet individuelt (ca 8 sider) eller i gruppe (ca 12-15 sider).

En nærmere orientering om studiekravet gis i undervisningen.

Presisering av formelle krav til oppgaven

Oppgaven skal være 8 sider +/- 10% med 1,5 linjeavstand, 12 punkts skrift Times New Roman og marg 2,5 cm (standard). Sideantallet er eksklusiv forside og litteraturliste.

Oppgaven SKAL inneholde sidetall, og det er en stor fordel om kandidatnummeret inngår i enten bunntekst eller topptekst slik at det er tydelig hvilke sider som tilhører hvilken oppgave. Forsiden skal inneholde tittel på oppgaven, kandidatnummer, kurs, semester og år.

Se semestersiden under "Eksamensressurser" for lenke til forsidemal for studiekrav/oppgave, samt generelle retningslinjer for skriftlige oppgaver.

Frist for endelig innlevering av studiekravet: 3. mai 2017 kl. 13.00 i Inspera.

 

Innlevering av studiekrav

Oppgaven skal lastes opp i Inspera innen innleveringsfristen. For de som skriver i gruppe, må hver deltaker laste opp hvert sitt eksemplar av oppgaven. På forsiden av oppgaven skrives alle gruppedeltakernes kandidatnummer.

Oppgavens forside og navnet på filen som lastes opp skal merkes med kandidatnummer (ikke navn eller studentnummer). Kandidatnummeret blir publisert i StudentWeb senest en uke før innleveringsfristen.

 

 

Publisert 13. okt. 2016 13:02 - Sist endret 29. mars 2017 15:09