Pensum/læringskrav

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480. (11 sider): Elektronisk tilgjengelig her. 
 

Frønes, Ivar (2011): Moderne barndom. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag (150 sider)
 

Heggen, Kåre (2004). Risiko og forhandlinger. Ungdomssosiologiske emner.  Kap 7 (Marginalisering) og 8 (Forhandlinger om identitet og framtid). Oslo: abstrakt forlag. S. 119-152 (33 sider)
 

Illeris, Knud; Katznelson, Noemi; Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Simonsen, Birgitte. (2009). Ungdomsliv: mellem individualisering og standardisering.  Kapittel 1 og 2. S 23-55. Frederiksberg : Samfundslitteratur (32 sider)
 

Krange, Olve & Tormod Øia (2005): Den nye moderniteten. Ungdom, individualisering, identitet og mening. Oslo: Cappelen. 11-167 og 211-253 (200 sider)
 

Nielsen, Harriet Bjerrum & Monica Rudberg (2006): Moderne jenter. Oslo: Universitetsforlaget. Side 153-256 (103 s.) Tilgjengelig som E-bok her
 

Nielsen, Harriet Bjerrum (2009): "New boys? A Nordic Perspective". I: Budde, Jürgen & Mammes, Ingelore (eds) Jungenforshung empirisch (13 sider). Elektronisk tilgjengelig her
 

Sandberg, Sveinung (2005): "Stereotypiens dilemma. Iscenesettelser av etnisitet på "gata"". I: Tidsskrift for Ungdomsforskning, 2/2005, side 27-46 (19 sider). Elektronisk tilgjengelig her
 

Silseth, K., Vasbø, K & Erstad, O. (2012): Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom. I T.E. Hauge & A. Lund (red.) Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen (s. 156-178). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (22 sider)
 

Tingstad, Vebjørg (2006): Barndom under lupen - å vokse opp i en foranderlig mediekultur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel 1-6 (134 sider)
 

Østberg, Sissel (2003): "Norwegian-Pakistani adolescents. Negotiating religion, gender, ethnicity and social boundaries". I: Young, 11(2), side 161-181 (20 sider). Elektronisk via X-port . Gratis hvis du er logget inn på UiO eller via VPN
 

Øia, T., & Vestel, V. (2014). Generasjonskløfta som forsvant. Et ungdomsbilde i endring. Tidsskrift for ungdomsforskning, 14(1), 99-133. (34 sider) Elektronisk tilgjengelig her.


Tilsammen ca. 771 sider.

 

Antall studenter: 30

 

 


Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.


 

Oppdatert november 2014

Publisert 8. nov. 2016 12:51 - Sist endret 8. nov. 2016 12:51