Semesterside for PED2750 - Høst 2012

Dere har fått tildelt kandidatnummer, og kan nå finne det i Studweb. Husk at studiekravet kun skal leveres med kandidatnummer, ikke med navn.

9. nov. 2012 12:00

Studenter som ikke har møtt opp første undervisningsdag har mistet plassen på emnet. Det har ikke blitt tatt opp noen fra venteliste.

5. sep. 2012 13:09

Merk: Det er obligatorisk oppmøte til første ordinære undervisning. Den som ikke møter mister plassen sin på emnet.

Et eventuelt opptak fra ventelisten vil bli gjennomført innen andre undervisningsdag, og publiseres i studentenes StudentWeb. Studenter med opptak fra ventelisten MÅ møte til andre undervisningsdag på emnet.

Vel møtt til semesterstart høsten 2012!

15. aug. 2012 13:01