Messages

Publisert 9. des. 2014 15:05

Sensuren er registrert. Du finner ditt resultat i StudentWeb under "Se opplysninger om deg" - "Resultater".

Publisert 10. nov. 2014 12:55

Kandidatnummer er nå opprettet for alle med godkjent obligatorisk arbeidskrav i emnet. Du finner ditt kandidatnummer i StudentWeb under "Se opplysninger om deg" og "Eksamensmeldinger".

Du skal bruke kandidatnummeret i fil-navnet på oppgaven som du laster opp i fronter. I tillegg skal kandidatnummeret fremgå av oppgavens forside.

Publisert 7. nov. 2014 10:44

Arbeidskravene er vurdert og registrert (godkjent/ikke godkjent). Sjekk ditt resultat i StudentWeb.

Det er kun studenter med godkjent arbeidskrav som kan gå opp til eksamen.

Publisert 24. okt. 2014 08:36

Studiebarometeret -   er den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet.

Alle dere som er 2.årsstudenter har fått tilsendt e-post og sms fra NOKUT med lenke til spørreskjemaet. Du kan bruke smarttelefon, nettbrett eller PC når du svare.

Vi oppfordrer alle 2. årsstudenter som har blitt kontaktet til å svare på Studiebarometeret. Dette er en nasjonalundersøkelse i regi av NOKUT og Kunnskapsdepartementet for å finne ut hvor fornøyd du som student er med studieprogrammet ditt.

 

Resultater fra i fjor finner du på www.Studiebarometeret.no

 

ALLE SOM SVARER, ER MED I TREKKINGA AV 10 GAVEKORT PÅ 5000 KR

Publisert 13. okt. 2014 11:57

Oppgavetekst og formelle retningslinjer for studiekravet er publisert i Fronter og på emnets semesterside under "Informasjon om arbeids- og studiekrav".

Publisert 1. sep. 2014 13:22

I samarbeid med Karrieresenteret tilbyr UV-fakultetet en workshop skreddersydd for bachelorstudenter i pedagogikk, som tar for seg:

- Jobbmuligheter etter studiene

- Hvordan presentere deg for arbeidsgivere

- Hvordan skaffe deg relevante erfaringer som student

Informasjon om tid og sted, samt nettskjema for påmelding finner du her.

Vi håper å se deg der!

Publisert 25. aug. 2014 09:20

De som ikke møtte til første obligatoriske undervisning i PED2750 (uten gyldig fravær), har nå mistet plassen sin på emnet. De det gjelder vil kunne se i StudentWeb at undervisnings- og eksamensmeldingen i emnet er slettet.

Publisert 21. aug. 2014 15:07

Det har blitt gjennomført opptak fra ventelista. Studenter som har fått opptak kan se dette i StudentWeb.

Studenter med opptak fra ventelista må møte til 2. undervisningsdag, og orientere seg om emnets obligatoriske komponenter. Se emnets semesterside og fronterrom.

I tillegg er det studentenes ansvar å melde seg til eksamen innen fristen 1. september.

Vel møtt til neste undervisning i PED2750!

Publisert 15. aug. 2014 15:24

2. runde av undervisningsopptaket er fullført, og resultatet er publisert i Studentweb.

Dette emnet er fullt, og har venteliste.

Et eventuelt suppleringsopptak vil bli annonsert på semestersiden senest dagen før 2. forelesning. Obligatorisk oppmøte første dag gjelder ikke for studenter med ventelisteplass.

Husk å trekke deg fra emner som du ikke skal ta dette semesteret, slik at andre studenter kan få plassen din!

Du må ellers huske å melde deg til eksamen og betale semesteravgiften innen fristen 1. september.

Publisert 6. aug. 2014 15:00

Merk at det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag.

Publisert 2. juni 2014 14:35

Innleveringsfristen har blitt flyttet til 19. november kl. 13:00.

Publisert 8. apr. 2014 16:10

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. De som ikke møter mister plassen sin på emnet. Studenter som blir syke eller på annen måte er forhindret fra å møte første gang, må ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed til administrasjonen. (se kontaktinformasjon nederst på semestersiden).