Informasjon om arbeids- og studiekrav i PED2750 høsten 2014

Arbeidskrav

Du skal forberede en 10-15 min presentasjon, og lage et sammendrag på 2 sider som deles ut på forelesningen. Det blir en eller to som presenterer i hver gruppe. Fordelingen av arbeidskravet kunngjøres i Fronterrommet til emnet etter undervisningsstart. Sammendraget skal lastes opp i en egen innleveringsmappe i Fronter.

Frist for gjennomføring av obligatorisk arbeidskrav: 21. oktober.

 

Studiekrav

En individuell oppgave/essay på 5 sider. Frist for innlevering av disposisjon for tilbakemelding (valgfritt): 20. oktober. Skriftlig tilbakemelding vil bli gitt innen 31. oktober.

Oppgaveteksten, samt formelle krav til essayet vil bli publisert her etter at undervisningen er i gang: Her finner du oppgaveteksten!

 

 

Innleveringsfrist for studiekravet: 19. november kl. 13.00 i Fronter.

Oppgaven skal lastes opp i Fronter innen innleveringsfristen. Dokumentet som lastes opp må være et lesbart word-dokument. Kandidatnummeret må fremgå i navnet på filen som lastes opp. I tillegg skal oppgavens forside merkes med kandidatnummer (ikke navn eller studentnummer). Kandidatnummeret blir publisert i StudentWeb senest en uke før innleveringsfristen.

Se forsidemal for studiekrav/oppgave her.

Innen innleveringsfristen skal det også leveres obligatorisk erklæring. Den obligatoriske erklæringen skal lastes opp i den samme mappen som oppgaven. Opplastingen fungerer som din elektroniske signatur og bekreftelse på at du har lest og forstått innholdet i erklæringen. Dersom obligatorisk erklæring ikke blir levert, kan ikke studiekravet sensureres.

 

 

Publisert 26. mai 2014 08:13 - Sist endret 7. feb. 2020 16:23