Informasjon om arbeids- og studiekravet

Arbeidskrav

Du skal forberede og holde en 10-15 min presentasjon i undervisningen (se timeplanen), samt skrive et sammendrag på 2 sider. Det blir en eller to som presenterer i hver gruppe. Fordelingen av arbeidskravet kunngjøres i emnets fronterrom etter undervisningsstart. Du/gruppa skal laste opp sammendraget i en egen innleveringsmappe i Fronter etter at du har presentert.

Arbeidskravene gjennomføres fortløpende i undervisningen gjennom semesteret. Siste mulighet for å presentere og få arbeidskravet godkjent er 4. november.

 

Studiekrav

En individuell oppgave/essay på 5 sider. Det blir mulig å levere disposisjon for tilbakemelding (valgfritt) i løpet av semesteret. En skriftlig tilbakemelding vil da bli gitt.

Offentliggjøring av oppgavetekst for studiekravet, samt detaljer om formelle krav til essayet: 1. november.

Oppgaveteksten publiseres i Inspera.

 

Innleveringsfrist for studiekravet: 18. november kl. 13.00.

 

Oppgaven skal lastes opp i pdf-format i Inspera innen innleveringsfristen.

Publisert 20. mai 2016 10:29 - Sist endret 1. nov. 2016 09:30