Beskjeder

Publisert 29. sep. 2011 18:02

Flyttet undervisning

Undervisningen i observasjonsteknikker den 3.10 på "Introduksjon til intervju- og observasjonsteknikker" med Kirsti Klette er flyttet til annet rom enn det som står i timeplanen. Nytt undervisingrom er: Salen (1U71) i ZEB-bygget. Dette bygget ligger til venstre for Fysikkbygget hvis man kommer fra Helga Engs hus. Hovedinngangen er i den enden som er nærmest Fysikkbygget.

Publisert 6. sep. 2011 12:52

Ang timeplanen Studenter som går på PED4031 skal møte 25.10 for undervisning. Studenter på PED4030 skal møte 22.11

Publisert 15. aug. 2011 17:16

Statistisk analyse A og B er oppført med undervisning i fire deler hver. Del 1 og del 2 er faste tider som alle som skal delta på kurset må møte til. Tidspunktet for den siste gangen blir avgjort den første undervisningsdagen. Tidspunktet vil enten være det som er ført opp som del 3 eller det som er ført opp som del 4.