Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

UV-studieinfo

Besøksadresse: 
Helga Engs hus 3. et., Sem Sælandsvei 7

Ekspedisjonstid: 
kl.11.00-15.00

Postadresse: 
Pb 1161 Blindern
0318 Oslo

Telefon: 22 84 44 45 Telefonen er betjent kl..11.00-15.00
Faks: 
E-post: 
Web: http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/uv-studieinfo.html

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Annette Hjelmevold  (kontaktinformasjon)   Spørsmål om eksamen, sensur etc.
Christian W.Beck  (kontaktinformasjon) Etter avtale  Nivåkoordinator for studieretningen
Publisert 5. apr. 2011 10:34 - Sist endret 5. apr. 2011 10:34