Beskjeder

Publisert 29. sep. 2011 18:09

Flyttet undervisning

Undervisningen i observasjonsteknikker den 3.10 på "Introduksjon til intervju- og observasjonsteknikker" med Kirsti Klette er flyttet til annet rom enn det som står i timeplanen. Nytt undervisingrom er: Salen (1U71) i ZEB-bygget. Dette bygget ligger til venstre for Fysikkbygget hvis man kommer fra Helga Engs hus. Hovedinngangen er i den enden som er nærmest Fysikkbygget.

Publisert 6. sep. 2011 12:50

Ang timeplanen Studenter som går på PED4031 skal møte 25.10 for undervisning. Studenter på PED4030 skal møte 22.11

Publisert 21. juni 2011 10:40

Emnet går over flere semestre

Husk at du skal kun være meldt til eksamen i dette emnet det semesteret du fullfører 10 studiepoeng. Studiepoengene skal du dokumentere ved å få kursholders underskrift i godkjenningsskjemaet. (se skjema til venstre på siden)