Emnet går over flere semestre …

Emnet går over flere semestre

Husk at du skal kun være meldt til eksamen i dette emnet det semesteret du fullfører 10 studiepoeng. Studiepoengene skal du dokumentere ved å få kursholders underskrift i godkjenningsskjemaet. (se skjema til venstre på siden)

Publisert 21. juni 2011 10:40 - Sist endret 29. sep. 2011 18:10