Beskjeder

Publisert 15. sep. 2013 18:16

Se ny kursbeskrivelse for kurset "Dokumentanalyse", inkludert litteraturliste.

Publisert 27. aug. 2013 10:14

Nå ligger listene for påmelding i PED4031 i ekspedisjonen i 5. etg. Helga Eng.

Åpningstiden er: 9 - 11 og 12 - 14