Beskjeder

Publisert 10. mars 2011 13:44

Vær oppmerksom på at dette emnet er en del av studieplanen for studenter som begynte høsten 2010 eller senere på allmenn studieretning.Ordinært tilbud innen fordypningsdelen blir startet opp høsten 2011. Tidligere oppstart kan avtales ved kapasitet.Studenter som begynte på studiet før høsten 2010 skal ta emnet PED4030 (5 stp).

Publisert 10. mars 2011 13:43

Påmelding til kurs

Alle som skal delta på kurs må melde seg på. Det ligger lister i resepsjonen i 5. etg. frist for å melde seg på er dagen før første undervisning starter på enkelt kurset

Publisert 11. jan. 2011 10:45

Informasjon om registrering av deltakelse i kurs

For å få godkjent eksamen i dette emnet, skal studentene selv sørge for å få regsitrert gjennomførte kurs på godkjenningsskjemaet som ligger på semestersiden. Eksamensregistrering skal gjøres i det semesteret 10 studiepoeng er fullført.

Publisert 10. jan. 2011 16:16

Undervising

Undervisningen på dette emnet er felles med PED4030. Studenter skal velge emner som til sammen utgjør 10 studiepoeng.Deltakelse i undervisning skal dokumenteres og dokumentasjonen skal leveres til studieadministrasjonen når alle studiepoeng er fullført.Emnet kan gjennommføres over flere semestere. Studenten skal meldes til eksamen i det semesteret alle studiepoeng er fullført. Studenter på PED4031, kan i tillegg til de oppsatte kursene også få tilbud om fordypning i tilknytning til de oppsatte kursene. Ta konatkt med faglærer for å avtale fordypning.Les mer om hvordan undervisning og godkjenning av emnet er lagt opp