Informasjon om registrering av deltakelse …

Informasjon om registrering av deltakelse i kurs

For å få godkjent eksamen i dette emnet, skal studentene selv sørge for å få regsitrert gjennomførte kurs på godkjenningsskjemaet som ligger på semestersiden. Eksamensregistrering skal gjøres i det semesteret 10 studiepoeng er fullført.

Publisert 11. jan. 2011 10:45 - Sist endret 23. sep. 2013 15:17