Feltobservasjon - datainnsamling og analyse har endret dato og tidspunkt.

 

NY TID!

Kurset går onsdag 20. januar - 12.15 - 17.00 og onsdag 3. februar 12.15 - 16.00

Publisert 16. des. 2015 14:17