Beskjeder

Publisert 8. jan. 2013 13:53

Feltobservasjon er nå tilgjenglig som anvendt metodekurs. Datoer står på tid og sted, kursbeskrivelsen finner dere under "Kurstilbud og retningslinjer". Påmeldingslister til dette, og andre kurs, er i ekspedisjonen i 5.etg. Helga Engs hus.