Semesterside for PED4100 - Høst 2007

Vurderingsmappen for PED4100 skal inneholde følgende:

Kursemne 1: Testrapport

Kursemne 2: Ronny-case

Kursemne 3: Sofie-case

Mappen skal innleveres til ekspedisjonen HE. 5. etg fredag 30. november innen kl. 12.00 i to eksemplarer. Husk også å levere et obligatorisk erklæringsskjema.

23. nov. 2007 09:38

Informasjonsmøte om masteroppgaven holdes 13 september kl.10.15-12.00 i aud.1, Helga Engs hus. På møtet kan du treffe ansatte på instituttet. Du vil få høre om tema og områder det tilbys veiledning og seminarer i i tilknytning til masteroppgavearbeidet.Enkelte forskninsprosjekter ved instisuttet kan også tilby datamateriale til masterstudenter. Det blir også en presentasjon av muligheter for å skrive oppgave for eksterne oppdragsgivere. Benytt denne muligheten til å finne ut mer om oppgavens hva- hvem og hvordan!!

7. aug. 2007 12:38