Pensum/læringskrav

UNIVERSITETET I OSLO

Pedagogisk forskningsinstitutt

STUDIERETNING PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Studieåret 2009/2010

Oppdatert mai 2009

Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.

PED4100 - TEORI OG PRAKSIS - PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

Kursemne l: Språk, kommunikasjon og læring (24 studiepoeng)

Kursemnet har en anbefalt litteratur på ca. 1300 sider. Studenter som velger annen litteratur, må påse at denne dekker kursemnets temaer med samme nivå og omfang. Alternativ litteratur skal godkjennes skriftlig av spesialiseringens koordinator, og oversikt over litteraturen skal leveres instituttet.

Burack, J. A., Hodapp, R.M. og Zigler, E.: Handbook of mental retardation and development, 1998. Cambridge University Press. Kap. 1, 2, 7-14, 17, 26. (265 s.).

Cummins, J.: Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children, 1979. Review of Educational Research 49, s. 222-251. (29 s.) .

Dickinson, David K. og Tabors, Patton D.: Beginning literacy with language, 2001. Kap 1, 6 og 13. (89 s.).

Droop, M. og Verhoeven, L.: Language proficiency and reading ability in first- and second-language learners, 2003. Reading Research Quarterly 38, s. 78-103. (25 s.) .

Garcia, G. E.: Bilingual children's reading, 2000. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. I: M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson og R. Barr (red.): Handbook of Reading Research, Volume III. s. 813-834. (22 s.).

Hagtvet, Bente E.: Språkstimulering. Tale og skrift i førskolealderen, 2002. Oslo: Cappelen. Kap. 3, 4 og 5, s. 59–180. (121 s.).

Høien, Torleiv og Lundberg, Ingvar: Dysleksi, 2000. Oslo: Gyldendal. S. 15-278. (264 s.).

Meichenbaum, Donald og Biemiller, Andrew: Nurturing independent learners: Helping students take charge of their own learning, 1998. Cambridge, MA: Brookline Books. s. 1-113. (113 s.).

Sweet, Anne P. og Snow, Catherine E. : Rethinking reading comprehension, 2003. New York: Guilford. Kap. 1, 4, 6, 7, 9 og 11. (100 s.).

Wong, Bernice Y. L.: Learning about learning disabilities, third edition, 2004. Amsterdam: Elsevier. Kap. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 og 14. (280 s.).

Kursemne 2: Psykososial utvikling og utviklingsforstyrrelser (12 studiepoeng)

Kursemnet har en anbefalt litteratur på ca. 600 sider. Studenter som velger annen litteratur, må påse at denne dekker kursemnets temaer med samme nivå og omfang. Alternativ litteratur skal godkjennes skriftlig av spesialiseringens koordinator, og oversikt over litteraturen skal leveres instituttet.

Ogden, Terje: Sosial kompetanse og problematferd i skolen: Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen, 2002. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. (233 s.).

Rutter, Michael og Taylor, Eric : Child and adolescent psychiatry, 2002. Oxford: Blackwell. Kap. 3, 6, 7, 9, 16, 20, 21,25, 26, 29, 30, 34, 37, 38, 47, 52 og 57. (374 s.).

Da Rutter og Taylor 2002 er utsolgt fra forlaget, kan følgende bok erstatte den: Rutter, Michael med fler: Rutter's Child and adoloescence Psychiatry Fifth Edition ,2008.Oxford: Blackwell.Kap. 4, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 61, 65.

Kursemne 3: Rådgivning og veiledning (24 studiepoeng)

Kursemnet har en anbefalt litteratur på ca. 500 sider. Studenter som velger annen litteratur, må påse at denne dekker kursemnets temaer med samme nivå og omfang. Alternativ litteratur skal godkjennes skriftlig av spesialiseringens koordinator, og oversikt over litteraturen skal leveres instituttet.

Gelso, Charles J. og Fretz, Bruce R.: Counseling psychology, 2001. London: Hartcourt Brace Jovanovich. Kap. 3, 5, 6, 8-19. (482 s.).

Antall studenter ca. 20

Publisert 2. apr. 2009 15:31 - Sist endret 11. mai 2009 17:30