Beskjeder

Publisert 29. sep. 2010 15:03

Skjema for studentevaluering av praksis H2010 er no lagt ut i praksis-mappa i Fronter. Alle studentar i praksis må fylle ut ett skjema pr praksisplass og levere inn til praksisansvarleg.

Publisert 13. sep. 2010 18:27

Husk: Alle som skal ut i praksis denne hausten MÅ levere politiattest til UV-studieinfo! Dei som enno ikkje har levert må gjere det ASAP. Studentar utan politiattest får ikkje tildelt praksisplass.

Publisert 10. sep. 2010 18:13

OBS! Vi informerar om tildelte praksisplassar torsdag 16. september kl. 12.15 i seminarrom U30, Helga Engs hus. Møt opp!

Publisert 3. sep. 2010 16:09

Invitasjon til praksisveiledarseminar 20. september er no å finne i praksis-mappa i Fronter. Vel møtt!

Publisert 9. aug. 2010 18:08

INFORMASJONSMØTE

Det er informasjonsmøte tirsdag den 17.august kl.9.15 på rom U30 -Deretter er det velkomstlunsj for masterstudenter samme sted kl.12.00.Alle PED4100-studenter er velkomne!

Informasjonen vil ta for seg undervisningsopplegget på PED4100 og også noe generelt om masterstudiet. Vi vil også snakke litt om praksis, men det vil også bli fulgt opp i undervisningen senere.