Semesterside for PED4100 - Høst 2011

Minner om at alle må levere inn politiattest før praksis starter. Den skal leveres i UV-studieinfo.

2. sep. 2011 11:42

Flytting av testkurst mandag 12 septembergruppen som er satt opp på testing mandag 12 sep. blir flyttet til tirsdag 13 sep. Dette skyldes valget og at det er vanskelig å få tak i testpersoner den dagen.

2. sep. 2011 11:16

Obligatorisk undervisning

Vær oppmerksom på at en del av undervisnignen er obligatorisk. (vi anbefaler selvsagt at du følger all undervisning) Testkurset (seminar som innebærer praktisk testing) er obligatorisk. Det er også testkursforelesningene, henholdsvis 29/8 og 21/9. Her tillates ikke fravær (må tas på nytt et annet semester hvis fravær).

I tillegg må en ha 80% fremmøte på praksisseminarene + være tilstede når en selv har presentasjoner eller oppgaver. I og med at undervisningen er så omfattende i starten av semesteret er det svært uheldig å ha fravær i denne perioden.

3. aug. 2011 17:26