Semesterside for PED4100 - Høst 2012

Oppdatert emnebeskrivelse

Emnesiden er oppdatert i henhold til Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Dette innebærer at målene for emnet er beskrevet som læringsutbytte. Oppdateringen medfører ikke noen innholsmessige endringer i studiet.

27. nov. 2012 13:10