Semesterside for PED4100 - Vår 2006

Angående oppstart av undervisning i høstsemesteret: Vær oppmerksom på at undervisning i "praktisk rådgivning i PPT" for 2.semesterstudenter begynner allerede den 17.august.

18. mai 2006 13:57

Vurderingsmappen for eksamen i PED4100 skal inneholde følgende:

Kursemne 1: 10 siders essay

Kursemne 2: 5 siders essay

Kursemne 3: 3 siders responsnotat.

18. mai 2006 11:46

Mappeinnlevering tirsdag 23. mai innen kl. 15.00 i ekspedisjonen i 5. etg.HE. Mappene skal leveres i 2 eksemplarer og en obligatorisk erklæring

5. mai 2006 11:03