Semesterside for PED4100 - Vår 2007

Vurderingsmappen for PED4100 skal inneholde følgende:

Kursemne 1: 10 siders essay

Kursemne 2: 5 siders essay

Kursemne 3: Responsnotat

Mappen skal innleveres til ekspedisjonen HE, 5. etg. mandag 21. mai innen kl. 14.00 i 2 eksemplarer. Husk et obligatorisk erklæringsskjema.

14. mai 2007 11:09

Delta i Studentspeilet - vinn et bedre universitet! Hvor tilfreds er du med læringsmiljøet ved Universitetet i Oslo? Gi din tilbakemelding gjennom å delta i undersøkelsen Studentspeilet 2007!

Om undersøkelsen:Studentspeilet er laget for å undersøke studentenes tilfredshet med studiene og læringsmiljøet ved UiO. Med undersøkelsen ønsker universitetet også å kartlegge studentenes studievaner, for å kunne tilrettelegge studiene best mulig. Hovedhensikten med undersøkelsen er å få et bilde av hvordan det oppleves å være student ved Universitetet i Oslo, derav navnet Studentspeilet.

Svarfrist 17. april.

25. mars 2007 12:15

Muntlig eksamen vil finne sted i uke 24.

13. mars 2007 13:27